Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Brak możliwości odstąpienia od umowy jest uzasadniony nie tylko z uwagi na ochronę zdrowia, ale także z tej przyczyny, iż ponowne wprowadzenie takiej rzeczy do obrotu przez sprzedawcę będzie niemożliwe lub szczególnie kłopotliwe z uwagi na utratę właściwości np. sterylnych. Taka rzecz po otwarciu nie będzie mieć właściwości, które ze swej istoty i przeznaczenia mieć powinna.

Zwrócić trzeba uwagę, że nie od każdej umowy, której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, nie można odstąpić; dotyczy to tylko takich towarów, gdzie jest to podyktowane ochroną zdrowia lub higieną. W opinii naszej kancelarii do grupy produktów, od których sprzedaży nie można odstąpić, należą m. in. niektóre kosmetyki (np. krem w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczony tzw. „sreberkiem”). Każdy przypadek trzeba jednak rozpatrywać indywidualnie, gdyż towary są w różny sposób pakowane – od zakupu jednych z nich będzie można odstąpić, natomiast od innych nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *