Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Niezamówiona informacja handlowa

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi w art. 10 ust. 1, że „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”.


Jednocześnie ta sama ustawa stanowi, że jest to czyn nieuczciwej konkurencji.

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony, lub chociażby tylko zagrożony, w związku z dokonanym czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać przed sądem od przedsiębiorcy dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji:

 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków tych działań,
 • złożenia określonego oświadczenia,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.


Ustawa stanowi także, iż „kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny”. Takie działanie jest więc wykroczeniem w rozumieniu kodeksu wykroczeń i zagrożone jest grzywną do 5 tys. zł.

Wobec powyższego należy być bardzo ostrożnym przy przesyłaniu ofert handlowych poprzez pocztę elektroniczną.

Analizując przepisy wydaje się być zgodnym z przepisami kierowanie do oznaczonych podmiotów zapytania, czy zgadzają się na przesłanie oferty handlowej. Moim zdaniem nie jest dopuszczalne, aby w tymże zapytaniu od razu umieszczać ofertę – byłoby to wbrew przepisom. Najlepiej byłoby, aby w zapytaniu nie umieszczać żadnej oferty, a dopiero, jeśli adresat zgodzi się na jej otrzymanie – wysłać taką ofertę. Wiadomo, że oferujący chciałby zamieścić w zapytaniu jak najwięcej, tak aby zainteresować odbiorcę. Nie ma jednego, dobrego i sprytnego rozwiązania, co jest dozwolone, a co zabronione – jest tu cienka granica, w każdym przypadku przebiegająca w innym miejscu.

r. pr. Łukasz Grzelak

Kontakt


 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
 • Łukasz Grzelak
 • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
 • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
 • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy