Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość

Definicja „umowy na odległość” zawarta została w ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Art. 6 ust. 1 brzmi: „Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.3), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność”. Z definicji tej jasno wynika, że podstawowym warunkiem przyjęcia, iż dana umowa jest umową zawarta na odległość, jest brak jednoczesnej obecności obu stron przy jej zawarciu.


W zamierzeniu ustawodawcy, takie umowy mają zabezpieczać interes konsumenta, który wymaga ochrony z uwagi na brak przejrzystości transakcji. Konsument nie ma bowiem fizycznej możliwości zapoznania się z właściwościami kupowanego przedmiotu (towaru), dokładnego obejrzenia tego przedmiotu i jego sprawdzenia przed zawarciem umowy. Wiąże się to z brakiem bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą, stąd prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, które pełni funkcję ochronną dla konsumenta.

Do zupełnie innej sytuacji dochodzi, jeżeli konsument decyduje się na odbiór osobisty przedmiotu (towaru). Wówczas ma możliwość sprawdzić go. W tym przypadku oświadczenie złożone przez kupującego drogą elektroniczną nie stanowi zamówienia, a jedynie rezerwację przedmiotu (towaru) w siedzibie sprzedawcy.

Ponadto, jeśli konsument decyduje się na odbiór osobisty i dokonuje odbioru zarezerwowanego towaru w siedzibie sprzedawcy, dochodzi wówczas do jednoczesnej obecności obu stron zawieranej umowy. Tym samym nie mamy do czynienia z głównym warunkiem kwalifikującym daną umowę do umowy zawartej na odległość, tj. brakiem równoczesnej obecności obu stron.

Za tym argumentem przemawiają także regulacje unijne. Zgodnie z motywem 20 dyrektywy 2011/83, za umowę na odległość nie należy uznawać umowy zainicjowanej za pomocą środka porozumiewania się na odległość, ale ostatecznie zawartej w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy.

Reasumując, w sytuacji, kiedy konsument zamawia towar poprzez sklep internetowy lub telefonicznie, a płatności, sprawdzenia towaru i jego odbioru dokonuje w siedzibie sprzedawcy, nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość. Tym samym konsument nie ma uprawnienia do odstąpienia od takiej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od odebrania towaru.

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy