Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Stanowisko UOKiK w sprawie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”

W sprawie toczącej się pod sygnaturą III Ca 529/16 przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu Prezes UOKiK zajął stanowisko zawierające istotny pogląd w zakresie wykładni pojęcia „trwałego nośnika”.

Pogląd ten został wydany na tle ustawy o kredycie konsumenckim, ale należy go mieć na uwadze również na tle innych ustaw, które posługują się pojęciem trwałego nośnika. Jednym z takich aktów prawnych jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W art. 21 ust. 1 stanowi ona, że przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie obejmuje m. in. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.

Czym jest zatem trwały nośnik ?

 

Ustawa o prawach konsumenta definiuje trwały nośnik jako „materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci” (art. 2 pkt 4).

Zdaniem Prezesa UOKiK konto użytkownika na portalu internetowym oraz strona  internetowa przedsiębiorcy nie są „trwałym nośnikiem”, w sytuacji, gdy przedsiębiorca może modyfikować (usuwać, zmieniać, dodawać) znajdujące się w nich treści (co do zasady w praktyce przedsiębiorca ma nieograniczone możliwości w tym zakresie). Jednocześnie w opinii Prezesa UOKiK, nie ma gwarancji, że umieszczone tam informacje pozostaną w niezmienionej postaci i w pierwotnym kształcie będą dostępne w przyszłości dla konsumenta. Może się bowiem zdarzyć, że na przykład konto użytkownika będzie czasowo niedostępne z uwagi na awarię techniczną lub też w ogóle takie konto zostanie usunięte; wówczas dostęp do tych informacji przez konsumenta będzie krótszy niż okres wykonywania umowy wraz z okresem, w którym konsumentowi będą przysługiwać roszczenia z tytułu zawartej umowy.

W świetle powyższego, naszym zdaniem, nie jest jednak definitywnie wykluczona możliwość stosowania strony internetowej i konta użytkownika jako funkcji mających na celu  przekazywanie konsumentom informacji, które winny zostać utrwalone na trwałym nośniku. Jeśli bowiem przedsiębiorca jest w stanie zapewnić takie środki techniczne i organizacyjne, które umożliwią niezmienność i trwałość przekazywanych w ten sposób informacji, to wydaje się, że nic nie stroi na przeszkodzie, aby powyższe narzędzia stosować.

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro(małpa)grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy