DobryRegulamin.pl

 • Dostosowanie istniejącego regulaminu do obowiązujących przepisów prawa albo opracowanie nowego regulaminu sklepu internetowego od podstaw - od 300 do 400 zł (wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania regulaminu i wymagań Klienta). Wynagrodzenie ustalane jest przed przystąpieniem do pracy. Regulamin opatrzony jest komentarzami, by nie mieli Państwo wątpliwości, w jaki sposób go stosować. Ponadto Kancelaria zapewnia, że odpowie na każde Państwa pytanie związane z regulaminem i przepisami prawa odnoszącymi się do handlu w Internecie.
 • Sporządzenie regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w postaci polityki prywatności – od 100 do 200 zł.
 • Monitoring zmian w przepisach prawa odnoszących się do handlu w Internecie oraz rejestru klauzul niedozwolonych - z informowaniem Państwa o konieczności dokonania zmian w regulaminie oraz opracowaniem tych zmian:
  • abonament półroczny - 200 zł
  • abonament roczny - 350 zł
  • abonament dwuletni - 600 zł

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, a następnie zgłoszenie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) – od 500 do 800 zł
 • Kompleksowa obsługa prawna sklepu w zakresie stosowania przepisów prawa odnoszącego się do handlu w Internecie, tj. w szczególności udzielanie sprzedawcy porad w zakresie stosowania przepisów oraz sporządzanie pism do kupujących w sprawach spornych:
  • abonament półroczny - 400 zł
  • abonament roczny - 700 zł
  • abonament dwuletni - 1200 zł
 • Porady prawne w zakresie stosowania przepisów o handlu w Internecie (uprawnienia i obowiązki sprzedawcy oraz konsumenta, reklamacje, gwarancje, zwroty, itp.) - od 30 do 100 zł w zależności od stopnia skomplikowania problemu

</