Kaucja przy zakupie oleju silnikowego

Wprowadzenie kaucji przy zakupie oleju silnikowego ma się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r.o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw.

Projekt noweli zawarty jest w dokumencie “Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy” (https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport_OLEJE_2020.pdf). Projekt ten zakłada wprowadzenie opłaty depozytowej, która będzie doliczana do ceny sprzedawanego oleju silnikowego. Kaucja ma być zwracana nabywcy przy oddaniu przez niego przepracowanego oleju. Na sprzedawców olejów, także tych prowadzących sprzedaż wysyłkową (internetową), mają zostać nałożone nowe obowiązki, m.in. odbioru zużytego oleju, przekazywania zużytego oleju odpowiednim przedsiębiorstwom, zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego zamiaru prowadzenia sprzedaży olejów, wskazanie kupującemu miejsca najbliższego adresowi dostawy, w którym będzie mógł dokonać zwrotu oleju i uzyskać zwrot depozytu oraz obowiązki informacyjne dot. m.in. rodzaju sprzedawanych olejów i wskazania podmiotów realizujących odbiór olejów odpadowych (art. 19a-19k nowelizacji).