Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  

Aktualności

Formularz kontaktowy na stronie internetowej a obowiązek zgłoszenia zbioru danych do GIODO

Formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej w opinii naszej kancelarii może być niewątpliwie mechanizmem, za pośrednictwem którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Najczęściej w typowym formularzu kontaktowym należy podać takie kategorie danych, jak „imię i nazwisko” i „adres e-mail”. Przesłanie tych danych i tym samym umieszczenie ich w systemie informatycznym (np. na serwerze hostingodawcy) może oznaczać przetwarzanie danych osobowych, a tym samym powoduje konieczność zgłoszenia przez administratora takiego zbioru do GIODO.

Czytaj więcej...

Rozstrzyganie sporów konsumenckich online – informacja o platformie ODR

Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to nowe narzędzie służące pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Stosowanie tej metody będzie możliwe najprawdopodobniej od 15 lutego 2016 roku. Jej wprowadzenie nakłada na przedsiębiorców kolejne obowiązki informacyjne w ich relacjach z konsumentami.

Czytaj więcej...

Dane w CEiDG a ochrona danych osobowych

Od 19 maja 2016 roku nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadaniem CEIDG jest przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale także udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. CEiDG jest zatem publiczną ewidencją przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do 19 maja 2016 roku dane tam zawarte podlegały ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.W tym jednak dniu weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła istotne zmiany we wskazanym wyżej zakresie.

Czytaj więcej...

Odstąpienie od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jednakże w myśl art. 38 pkt 5 ww. ustawy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w m. in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Czytaj więcej...

Kontakt


  • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  • Łukasz Grzelak
  • ul. Poznańska 54A, 62 - 800 Kalisz
  • tel. 608 630 971, fax (43) 656 44 41
  • e-mail: biuro@grzelak-kancelaria.pl

Wspieramy